Pop Jazz跳舞課堂片段

September

啱啱喺停課前趕得切完成整首歌💃🏻

好多學員都話呢首歌好chill、好有feel

有時唔洗教好難嘅step

只要學員跳得開心又enjoy 做老師都已經有好大滿足感☺

 

來緊又要停課🥺

大家要喺屋企拉筋 唔好偷懶啊!

返來開新歌~我哋做型女😎